Van de redactie

Inclusieve kaasstolp

Het commentaar van U-Today. De UT is een internationale universiteit waar inclusiviteit hoog in het vaandel staat. Maar dat is meer dan alleen Engels als voertaal. Het vraagt inzet, zowel van Nederlanders als internationals. Wie van plan is hier langere tijd of permanent te blijven, doet er goed aan ook de taal en cultuur tot zich te nemen.

News
Uraad geeft advies over taalbeleid

CvB: ‘Jullie adviezen zijn heel welkom en nuttig’

Een commissie, volledig bemand door leden van de Uraad, boog zich drie maanden lang over het taalbeleid van de UT. De conclusies en aanbevelingen werden vandaag besproken. Het CvB deed tal van toezeggingen.

News

Uraad enthousiast over ITC in The Gallery

De Uraad oordeelt positief over het voornemen van het CvB om de faculteit ITC in 2022 te verhuizen naar gebouw The Gallery. Wel vraagt de raad zich af wat de UT gaat doen met het resterende lege deel van het voormalige gebouw Langezijds.

News
Uraad akkoord met organisatiewijziging ATLAS naar ITC

Zorgen over kosten ATLAS blijven

De universiteitsraad stemde gistermiddag in met de organisatiewijziging van University College ATLAS. De opleiding voor excellente studenten valt straks onder de vlag van ITC. Gisteren sprak de Uraad over het waarborgen van medezeggenschap en – opnieuw – het kostenplaatje.

News

Begroting: ‘Er is wat te verdelen’

De Uraad ging woensdagmorgen akkoord met de UT-begroting voor 2019. ‘Er is wat te verdelen’, in de woorden van Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB. De raad stelde voor om jonge wetenschappers aan te trekken en te behouden.

News

College in Twente-stadion optie

De collegezalen op de campus zijn bij tijd en wijle overvol. Is het een optie om uit te wijken naar het Kennispark en de Grolsch Veste? Dat vroeg Sevim Aktas van UReka woensdagmorgen aan het CvB in de Uraad-vergadering.

News

Financiële impuls voor High Tech Factory

De UT geeft de High Tech Factory een financiële impuls van maximaal 1,3 miljoen om de faciliteit de komende drie jaar van voldoende liquiditeit te voorzien. Een herstructurering van de schulden en kosten moet voor een stabiele situatie zorgen. De Uraad is kritisch over de financiële rol van de UT.

News

Asbest en vertraging Technohal kost UT miljoen

De UT moet een miljoen euro extra in de renovatie van de Technohal stoppen. Dat staat in een document van het college van bestuur aan de Uraad, die komende week op de agenda staat.

News

Uraad: ‘Reorganisatie S&B is duivels dilemma’

Een duivels dilemma, zo omschreef Ivo Bijker (CampusCoalitie) de instemmingsvraag over de reorganisatie bij Strategie & Beleid in de Uraad woensdagmorgen in de Uraad. ‘We kunnen niets anders dan instemmen, maar het reorganisatieproces klopt van geen kant.’

News

CvB: ‘Wij mengen ons niet in toewijzen sportvelden’

Is het niet curieus dat de UT zegt studentensport belangrijk te vinden, maar tegelijk een externe voetbalschool op de voetbalvelden toe te laten ten nadele van voetbalverenging Drienerlo? Dat vroeg Vincent Witmond (PvdUT) vanmorgen aan het CvB in de URaad-vergadering.

News

Uraad akkoord met hoogleraarschap met onderwijsaccent

De UT kan verder met het plan om onderwijsprestaties mee te nemen in het carrièrepad naar het hoogleraarschap. De Uraad had woensdagmorgen geen bezwaren en stemde in.

News

Uraad wil ‘kwalitatieve’ evaluatie Twents Onderwijsmodel

Na zes jaar Twents Onderwijsmodel én net zo lang kritiek op dat model vanuit de Universiteitsraad, is de UT bezig met een evaluatie. Een eerste concept werd woensdagmiddag besproken. De Uraad riep op om vooral te kijken naar de oorspronkelijke doelstellingen van TOM en de knelpunten.

Read more articles