News

Uraad akkoord met hoogleraarschap met onderwijsaccent

De UT kan verder met het plan om onderwijsprestaties mee te nemen in het carrièrepad naar het hoogleraarschap. De Uraad had woensdagmorgen geen bezwaren en stemde in.

News

Uraad wil ‘kwalitatieve’ evaluatie Twents Onderwijsmodel

Na zes jaar Twents Onderwijsmodel én net zo lang kritiek op dat model vanuit de Universiteitsraad, is de UT bezig met een evaluatie. Een eerste concept werd woensdagmiddag besproken. De Uraad riep op om vooral te kijken naar de oorspronkelijke doelstellingen van TOM en de knelpunten.

News
Nevenvestiging VU

Uraad twijfelt over ingenieursopleiding in Amsterdam

De voorgenomen nevenvestiging van de bachelor Mechanical Engineering bij de Vrije Universiteit in Amsterdam staat op losse schroeven. De Universiteitsraad toonde zich woensdagmiddag kritisch over het plan. Grootste struikelblokken: de verwachte toename van werkdruk en de bekostiging van onderzoek.

News
Persvrijheid

Uraad-voorzitter: ‘Vertrouwelijkheid is beperkt acceptabel’

Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP), waar U-Today bij is aangesloten, nam de open brief van de redactie aan minister Van Engelshoven als uitgangspunt voor een rondgang langs betrokkenen. Uraad-voorzitter Herbert Wormeester herkent zich – in ieder geval deels – in de brief: ‘Het gebeurt inderdaad vaak dat we als raad stukken ontvangen waar het woordje ‘vertrouwelijk’ op staat.’

News

Uraad: ‘Aandacht voor mentale problemen bij studenten’

Studenten gaan gebukt onder mentale druk, blijkt uit landelijk onderzoek. En de UT is geen uitzondering. Er is een landelijk actieplan van het netwerk Studentenwelzijn dat over deze problematiek gaat. De Uraad besprak de situatie aan de UT.

News
‘In welke taal vergaderen we komend collegejaar?’

Voertaal Uraad ter discussie

In de Uraad bleek gisteren dat op de campus de internationalisering nog niet af is. De voertaal tijdens de vergadering zelf stond ter discussie, evenals de communicatie met studenten en de manier waarop de faculteit TNW invulling geeft aan Engelstaligheid.

News

‘Laten we de OER-discussie nu eens afhandelen’

De Uraad raakte ook deze woensdagmorgen niet uitgesproken over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en vooral niet over de alles-of-niets modules in de bachelor. Dit maal volgde de discussie op het CvB-‘procesvoorstel’ om het Twents Onderwijsmodel (TOM) te evalueren.

News

‘Gat’ in aantal universitair docenten baart Uraad zorgen

Het aantal universitair docenten (ud) op de UT is flink minder dan begroot, namelijk 16 procent onder de begroting. Dat staat in de managementrapportage die woensdagmorgen in de Uraad werd besproken. Gert Brinkman (PvdUT): ‘Moeten we niet vol inzetten op onze kerntaak onderwijs?’

News

‘Onze omgang met agressie en geweld verbeteren’

De arbeidsinspectie vindt dat de UT beter om moet gaan met agressie en geweld, zo liet ze begin dit jaar weten. De afdeling Human Resources ging met die opmerkingen aan de slag. Het eerste resultaat: een herziene gedragscode, geldig voor medewerkers, studenten en bezoekers.

News

Verkiezingscampagne: waar blijven de stemmen?

Met nog een dag te gaan tot de digitale stembussen sluiten, loopt het niet bepaald storm met het aantal stemmen op kandidaten voor de universiteitsraad. Van de totale studentenpopulatie heeft 30,42 procent haar stem uitgebracht. Bij de medewerkers ligt de opkomst op het moment van schrijven met 31,61 procent iets hoger.

News
Stemmen voor de Uraad

Medezeggenschap voor medewerkers, wat valt er te kiezen?

UT-medewerkers stemmen om de twee jaar voor hun vertegenwoordiging in de centrale medezeggenschap, de Uraad. Dat kan in de komende week. Er is met CampusCoalitie, PvdUT en de nieuwe eenmansfractie ET keuze uit verschillende smaken. Waar staan de partijen voor?

News

Studentlijsttrekkers eensgezind tegen ondeelbaarheid modules

Vincent Witmond, Hidde Zijlstra en Johanneke ten Broeke zijn de studentlijsttrekkers van respectievelijk de PvdUT, DAS en UReka. Komende week verdedigen zij de eer van hun partij bij de verkiezingen voor de universiteitsraad. Wat zijn hun speerpunten?

Read more articles