News

Nieuws gemist? Open discussie over hybride toekomst & nog toekomst voor Bata?

Lukte het je deze week niet om al onze berichten te lezen? Wij sommen in dit overzicht het belangrijkste nieuws nog eens kort voor je op.

 • EN
 • NL
News

‘We zien de noodzaak van een numerus fixus’

De Uraad stemde woensdagmorgen in met een numerus fixus voor Computer Science en psychologie. Wel uitten verschillende leden hun zorgen over de toegankelijkheid van de informatica-opleiding voor Nederlandse studenten.

 • EN
 • NL
News

'We see the need for a numerus fixus'

The University Council agreed to a numerus fixus for Computer Science and Psychology this Wednesday morning. However, several council members expressed their concerns about the accessibility of the Computer Science programme for Dutch students.

 • EN
 • NL
News
Studentenverkiezingen universiteitsraad

Drie studentenpartijen strijden om zetels

Zittende partijen DAS, UReka en uTOP doen mee aan de aankomende universiteitsraadsverkiezingen. Over drie weken vinden de verkiezingen voor studenten plaats, waarbij negen zetels op het spel staan.

 • EN
 • NL
News
Student elections University Council

Three student parties contend for seats

Current parties DAS, UReka and uTOP are competing in the upcoming University Council elections. In three weeks the student elections will take place, with nine seats at stake.

 • EN
 • NL
News

Uraad heeft al ideeën over extra coronabudget

Om de corona-achterstanden weg te poetsen krijgen alle onderwijsinstellingen extra budget vanuit het ministerie. De UT kan rekenen op jaarlijks 4 miljoen euro en eenmalig een bedrag van zes a zeven miljoen euro. De Uraad opperde vandaag al wat bestedingopties, zowel voor studenten als personeel.

 • EN
 • NL
News

University Council already has ideas about extra corona budget

In order to eradicate the corona deficits, all educational institutions receive extra budget from the government. The UT can count on an annual sum of four million euros and a one-off sum of six to seven million euros. Today, the University Council has already suggested a number of spending options for both students and staff.

 • EN
 • NL
News

‘Coöptatie is gewoon een vies woord’

Het coöptatierecht gaat op de schop. Dat werd duidelijk tijdens de Uraadvergadering van afgelopen woensdagmorgen. ‘We willen een oplossing die iedereen begrijpt en die bovenal de cultuur van de UT representeert.’

 • EN
 • NL
News

‘Co-option is a nasty word’

The right of co-option will be reformed. This became clear during the meeting of the University Council last Wednesday morning. ‘We want a solution that everyone understands and that, above all, represents the culture of the UT.’

 • EN
 • NL
News
Uitslag tussentijdse verkiezingen

Zetels Uraad naar Emile Dopheide en Jacqueline Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) en Jacqueline Weppelman (List Weppelman) krijgen een zetel in de universiteitsraad, zo maakte UT-vicevoorzitter Mirjam Bult zojuist bekend. De opkomst bij deze tussentijdse medewerkersverkiezingen was 20,33 procent.

 • EN
 • NL
News
By-elections results are in

University council seats go to Dopheide and Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) and Jacqueline Weppelman (List Weppelman) will have a seat on the University Council, UT vice-president Mirjam Bult just announced. The turnout in these staff by-elections was 20.33 percent.

 • EN
 • NL
News

Uraad: niet tornen aan coöptatierecht

Verschillende Uraadsleden sprongen woensdagmorgen in de bres voor het coöptatierecht, waarmee de huidige campusbewoners hun nieuwe huisgenoten zelf kiezen. Het CvB ziet de coöptatie het liefst zo snel mogelijk verdwijnen.

 • EN
 • NL
News

University Council: co-option must remain

Several members of the University Council spoke up in favour of co-option, allowing the current campus residents to choose their new housemates themselves. The Executive Board wants to see co-option disappear as soon as possible.

 • EN
 • NL
News

Twee avondcolleges per week ‘als laatste redmiddel’

Een tweede avondcollege in de week is vanaf volgend semester mogelijk. Het CvB wil hiermee ruimte maken voor kleinschalige fysieke tentamens. De Uraad stemde vanmorgen in met het voorstel, maar wil het aantal avondcolleges tot een minimum beperken.

 • EN
 • NL
News

Two evening lectures per week ‘as a last resort’

A second evening lecture per week will be possible from next semester onwards. With this, the Executive Board wants to make room for small-scale on-campus exams. The University Council agreed with the proposal, but emphasizes that the number of evening lectures should be kept to a minimum.

News

‘Postponing exams is a possibility’

With the corona crisis likely to continue in 2021, the UT Executive Board is exploring how education might be affected for the rest of the academic year. ‘If there is a total lockdown, postponing exams is a possibility,’ said rector Tom Veldkamp during the University Council (UC) meeting today.

 • EN
 • NL
News

Vier kandidaten in de race voor twee zetels

Vier kandidaten hebben zich gemeld voor de twee beschikbare zetels in de universiteitsraad. Het gaat om Jacqueline Weppelman namens ‘List Weppelman’ en promovendus Anton Atanasov namens ‘List P-NUT’. De Campus Coalitie schuift Joyce Karreman en Emile Dopheide naar voren. Wie zijn ze en waarom willen ze in de Uraad?

 • EN
 • NL
News
University Council By-elections

Four candidates running for two seats

Four candidates have applied for the two available seats on the University Council. They are Jacqueline Weppelman on behalf of 'List Weppelman' and PhD candidate Anton Atanasov on behalf of 'List P-NUT'. Campus Coalition brings forward Joyce Karreman and Emile Dopheide. Who are they and why do they want to be in the Council?

News

Council worries about financial situation of students

The University Council (UC) has concerns about financial situation of UT students during the corona crisis. They ask that the university assists and guides students to resolve their financial issues. This topic was addressed during a digital meeting with the Executive Board today.

News

No guarantee ventilation issues won’t come up again

The Sports Centre recently announced a partial closure due to insufficient ventilation. ‘Why wasn’t this known earlier?’ asked the University Council at today’s meeting with the Executive Board. According to Mirjam Bult, issues with air circulation remain in the Sports Centre, Vrijhof and on the 5th floor of Carré, but are all being resolved.

Read more articles