• EN
 • NL
News

Uraad: UT allesbehalve ‘people first’ in conflictsituaties

De universiteitsraad vindt dat de menselijke maat ontbreekt bij conflictsituaties tussen de UT en haar werknemers. ‘Onwillige’ medewerkers worden geïsoleerd en moeten ‘slikken-of-stikken’. Een eerste advies: stop de samenwerking met Capra Advocaten, ‘’de pitbull van overheidsinstanties’’.

 • EN
 • NL
News

University Council: UT far from ‘people first’ in conflict situations

The University Council believes that the UT’s approach to conflict situations between the university and its employees lacks a human dimension. ‘Reluctant’ employees are isolated and forced to ‘take it or leave it’. A first advice: stop working with law firm Capra Advocaten, “the pit bull of government agencies”.

News

‘All PhDs should be considered one community’

The University Council (UC) is concerned about PhD candidates who are not employed by the UT. During today’s meeting in Horst, the Council advised the Executive Board to clearly define the status and the rights of these ‘scholarship-PhD’s’. ‘We want to provide proper support mechanism and treat them equally.’

News

HR over kritiek op AFAS: ‘Nieuw systeem is altijd wennen’

Tijdrovend en niet gebruiksvriendelijk: de kritiek van de universiteitsraad op AFAS, het nieuwe softwaresysteem van de UT, was begin december niet mals. Bij de dienst HR zijn de problemen bekend. ‘Maar er is inmiddels veel verbeterd.’

 • EN
 • NL
News

Coronatoegangsbewijs op UT: ‘Een enorme spagaat’

Het demissionaire kabinet koerst op een 3G-coronatoegangsbewijs voor het hoger onderwijs. De medezeggenschap mag niet meepraten. Teleurstellend, vindt de Uraad. Er zijn namelijk praktische en ethische drempels, die om een lokale oplossing vragen.

 • EN
 • NL
News

Covid Pass at UT: ‘A big dilemma’

The Dutch government is heading for a 3G Covid Pass for higher education. The University Council is not allowed to have its say. Disappointing, say the council members, since there are practical and ethical barriers.

News

Ventilatieproblemen op de UT? ‘Er is altijd wel een oplossing’

De ventilatienorm om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan leidt met name in oude UT-gebouwen tot problemen. ‘Er zijn docenten die niet met studenten in hun kantoor kunnen afspreken vanwege de huidige norm.’

 • EN
 • NL
News

Uraad over kamernood: ‘Hoe verwelkomen we straks nieuwe studenten?’

De kamernood in Enschede houdt ook de gemoederen in de Uraad bezig. Leden van de raad vragen zich vooral af hoe de UT als ‘The most welcoming university’ nieuwe studenten tijdens de volgende open dagen verwelkomt.

 • EN
 • NL
News

Council on room shortage: 'How will we welcome new students?

The room shortage in Enschede is also on the minds of the University Council. Members of the council wonder how the UT, as 'The most welcoming university', will welcome new students during the next open days.

News

Kletsclub of niet, minister vindt medezeggenschap prima lopen

Alles kan altijd beter, maar in grote lijnen gaat het goed met de medezeggenschap in het hoger onderwijs. Die conclusie trekt demissionair minister Van Engelshoven uit een onderzoek van bureau Berenschot.

News

Nieuws gemist? Open discussie over hybride toekomst & nog toekomst voor Bata?

Lukte het je deze week niet om al onze berichten te lezen? Wij sommen in dit overzicht het belangrijkste nieuws nog eens kort voor je op.

 • EN
 • NL
News

‘We zien de noodzaak van een numerus fixus’

De Uraad stemde woensdagmorgen in met een numerus fixus voor Computer Science en psychologie. Wel uitten verschillende leden hun zorgen over de toegankelijkheid van de informatica-opleiding voor Nederlandse studenten.

 • EN
 • NL
News

'We see the need for a numerus fixus'

The University Council agreed to a numerus fixus for Computer Science and Psychology this Wednesday morning. However, several council members expressed their concerns about the accessibility of the Computer Science programme for Dutch students.

 • EN
 • NL
News
Studentenverkiezingen universiteitsraad

Drie studentenpartijen strijden om zetels

Zittende partijen DAS, UReka en uTOP doen mee aan de aankomende universiteitsraadsverkiezingen. Over drie weken vinden de verkiezingen voor studenten plaats, waarbij negen zetels op het spel staan.

 • EN
 • NL
News
Student elections University Council

Three student parties contend for seats

Current parties DAS, UReka and uTOP are competing in the upcoming University Council elections. In three weeks the student elections will take place, with nine seats at stake.

 • EN
 • NL
News

Uraad heeft al ideeën over extra coronabudget

Om de corona-achterstanden weg te poetsen krijgen alle onderwijsinstellingen extra budget vanuit het ministerie. De UT kan rekenen op jaarlijks 4 miljoen euro en eenmalig een bedrag van zes a zeven miljoen euro. De Uraad opperde vandaag al wat bestedingopties, zowel voor studenten als personeel.

 • EN
 • NL
News

University Council already has ideas about extra corona budget

In order to eradicate the corona deficits, all educational institutions receive extra budget from the government. The UT can count on an annual sum of four million euros and a one-off sum of six to seven million euros. Today, the University Council has already suggested a number of spending options for both students and staff.

 • EN
 • NL
News

‘Coöptatie is gewoon een vies woord’

Het coöptatierecht gaat op de schop. Dat werd duidelijk tijdens de Uraadvergadering van afgelopen woensdagmorgen. ‘We willen een oplossing die iedereen begrijpt en die bovenal de cultuur van de UT representeert.’

 • EN
 • NL
News

‘Co-option is a nasty word’

The right of co-option will be reformed. This became clear during the meeting of the University Council last Wednesday morning. ‘We want a solution that everyone understands and that, above all, represents the culture of the UT.’

Read more articles