News

Kritiek op Groningse campus in China

Minister Bussemaker gaat nog eens goed kijken naar de voorwaarden waaronder de Rijksuniversiteit Groningen een campus in China mag vestigen. Risico’s kunnen wat haar betreft niet zomaar op het Nederlandse onderwijs worden verhaald.

News

Online Dutch courses for UT employees

In January 2017, the TCP Language Centre will start a fully online course ‘Dutch for Beginners’. This new online course is meant for all UT employees, including PhD candidates, who speak very little or no Dutch. The course was designed as a solution for those, who can’t regularly attend classes.

News

'Staak het experiment met promotiestudenten’

Bij de aanvraag van het experiment met promotiestudenten zou de Rijksuniversiteit Groningen lak hebben aan de regels die daarvoor gelden, met alle risico’s van dien. De RUG ontkent de beschuldigingen van het Promovendi Netwerk Nederland.