News

Te veel meerkeuzetoetsen in hoger onderwijs

Het gaat niet geweldig met toetsen en examens in het onderwijs, ook niet aan hogescholen en universiteiten. Om conflicten te vermijden gebruiken opleidingen steeds vaker meerkeuzetoetsen en dat is niet goed, vindt de Onderwijsraad.

News

Onderwijsraad: opleiding tot leraar moet op de schop

Het beroep van leraren wordt aantrekkelijker als zij makkelijker kunnen wisselen van onderwijssector of vak, stelt de Onderwijsraad. Vandaar het advies om hun allemaal dezelfde lesbevoegdheid te geven, waarna ze zich kunnen specialiseren.

News
‘Wij zijn veel ‘gemakkelijke’ meningen tegengekomen’

Onderwijsraad geeft politiek en instellingen tik op de vingers

Universiteiten en hogescholen moeten de vrijheid behouden om hun geld naar eigen inzicht te besteden, stelt de Onderwijsraad vandaag, zolang ze duidelijk maken waar het naartoe gaat. ‘De mist moet optrekken.’

News

Onderwijsraad: kijk verder dan alleen Engels als onderwijstaal

Internationalisering van het hoger onderwijs heeft zijn goede kanten, maar let op de geopolitieke veranderingen in de wereld, waarschuwt de Onderwijsraad. Universiteiten en hogescholen moeten niet eenzijdig voor het Engels als voertaal kiezen.

News

Onderwijsraad mist regie bij aanpak lerarentekort

Het tekort aan leraren begint zo nijpend te worden dat er snel een taskforce moet komen die de problemen te lijf gaat. Dat adviseert de Onderwijsraad in een “brandbrief” aan de ministers van Onderwijs.

News

Geen eindexamen met vakken op lager niveau

Scholieren mogen toch geen struikelvakken op lager niveau doen. Staatssecretaris Sander Dekker volgt een advies van de Onderwijsraad en trotseert de wens van de Tweede Kamer.

News

Onderwijsraad fileert Bussemakers toekomstvisie

Minister Bussemakers plannen voor het hoger onderwijs van de toekomst staan vol tegenstrijdigheden. Denk er nog eens goed over na, adviseert de Onderwijsraad.

News

NVAO: aanbevelingen Onderwijsraad 'stap terug'

Onderwijskeurmeester NVAO reageert koeltjes op het nieuwe pleidooi van de Onderwijsraad. Waarom zouden bestuurders zich niet met onderwijskwaliteit bemoeien?

News

Onderwijsraad: 'Schoenmaker, blijf bij je leest'

Te veel buitenstaanders bemoeien zich met het onderwijs, vindt de Onderwijsraad. ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’, zegt voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink.

News

'Rendement niet belangrijker dan student'

Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan allerlei selectieprocedures. Niet altijd omdat ze het beste met de studenten voor hebben, maar omdat het ze geld oplevert, stelt de Onderwijsraad.